นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

VDO 4

Tuesday, February 10, 2015

ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

"จากคนที่ในโลกนี้ มีแต่ตัวเอง มีแต่ครอบครัว
เราก็อาจเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการดำรงชีว
­ิตอยู่
ไม่เคยเสียใจสักวันหนึ่ง ไม่เคยเสียดายเวลาที่เคยเป็นอาจารย์
เป็นข้าราชการ แล้วต้องสละสิ่งนั้น มาอยู่ตรงนี้
ต่อไปนี้จะขอไม่ใช้ชีวิตแบบมนุษย์เงินเดือ­น
แต่จะขอใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ง
ไม่ใฝ่ฝันที่จะเติบโตเพื่อผลประโยชน์ของตน­เอง
แต่อยากจะนำพาคนอื่นไปด้วย"

ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพันดารา


New Heart New World 2 : ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

Monday, February 9, 2015

ปาล์ม ชลณัฏฐ์ โกยกุล

"ความเข้าใจที่เกิดจากการอ่าน การคิด มันเทียบไม่ได้เลยกับความเข้าใจที่เกิดจาก
­การลงมือปฏิบัติเอง"
"คนเราอาจจะเจอสิ่งเลวร้าย อาจไม่เป็นไปตามที่เราคิด แต่ว่าเราก็ยังมีความสุขได้"
"ถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิต­จริงๆ เราต้องลงมือทำ"

ชลณัฏฐ์ โกยกุล
พิธีกรรายการโทรทัศน์
New Heart New World _ ชลณัฏฐ์ โกยกุล

Thursday, October 6, 2011

Sunday, September 18, 2011

อ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์ - เพลงอย่ายอมแพ้


ถ้าใครได้ยินได้ฟังเพลง"อย่ายอมแพ้"แล้วคงจะต้องนึกถึงผู้หญิงคนนี้ อ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์

ในวิดีโอนี้เธอร้องเพลงอย่ายอมแพ้ ในเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่ง 

My Way_AOM


เป็นวิดีโอลำดับเรื่องราวของอ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์ ว่าทำไมจึงไปโกนหัวบวชชีสัมภาษณ์ชีอ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์ 2


สัมภาษณ์ชีอ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์ 2


สัมภาษณ์ชีอ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์ 1


สัมภาษณ์ชีอ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์ 1